Ostatnia aktualizacja 2016-08-25
Fundacja
"Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
NIP 954-27-09-372 , REGON 241730045 , KRS 0000366448

Katowice, dnia 18.07.2016r.List otwarty - Protest !

My, pracownicy Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z niepokojem obserwujemy wydarzenia ostatnich miesięcy związane z konkursem na kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM.

Debata na ten temat od samego początku wychodziła poza środowisko uniwersyteckie, swoim zasięgiem obejmując m.in. prasę i internet, a jej poziom dalece odbiega od oczekiwanego. Nieprzypadkowa wydaje się być w okresie konkursu na kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego intensyfikacja publikacji szkalujących dobre imię dotychczasowego kierownika Kliniki prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień. Publikacje te w sposób pośredni dotykają również nas, osoby pracujące w Klinice, a także samych pacjentów. Beneficjenci kreowania złego wizerunku Kliniki, zaślepieni przez własną ambicję i partykularne interesy, wydają się tego faktu nie zauważać. Nie zauważają też tego, że Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M SUM w Katowicach to nie tylko osoba kierownika, ale również pracujący w niej ludzie. Ludzie, którzy ze swoich obowiązków starają się wywiązywać profesjonalnie i w najlepszy z możliwych sposób. Ludzie, którzy swoją codzienną pracą budują w oczach pacjentów pozytywny obraz Kliniki. Ludzie, których ciężka praca przekłada się na wysoką pozycję Kliniki, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Wspomniane artykuły i publikacje starają się wypaczyć obraz Kliniki budowany przez lata pod kierownictwem prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień. Były to lata intensywnej pracy i umacniania dobrego wizerunku kliniki, której wysoka renoma jest niekwestionowana.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się i nie godzimy na propagowanie fałszywego obrazu Kliniki w której pracujemy. Wbrew opinii nielicznych oponentów prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień, nasze miejsce pracy nie popada w ruinę, jesteśmy dumni z wykonywanej pracy i liczymy, że będzie ona w dalszym ciągu pozytywnie oceniana i zauważana.

Uważamy, że ataki medialne pełnią rolę bardzo destrukcyjną, niszcząc niektóre osoby oraz instytucje, o czym świadczą m.in. serie artykułów dotyczących naszej jednostki zawierających informacje nieprawdziwe, których poziom w naszym głębokim przekonaniu sięgnął dna. My, jako zespół, stanowczo protestujemy przeciwko takim nieetycznym i niegodnym metodom postępowania.


Pracownicy Kliniki/Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK-M/SUM


Wykonanie Mariusz Matyja