Ostatnia aktualizacja 2016-08-25
Fundacja
"Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku"
40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 24/4
NIP 954-27-09-372 , REGON 241730045 , KRS 0000366448


W imieniu Fundacji działającej przy Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową, której celem jest pomoc chorym na choroby krwi i szpiku, wspieranie rozwoju transplantacji szpiku oraz doskonalenie metod leczenia chorób krwi.

Zarząd oraz Rada Fundacji składają się z pacjentów, ich rodzin oraz osób zatrudnionych w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach, która w zakresie przeszczepiania szpiku jest niekwestionowanym liderem w kraju i jednym z czołowych ośrodków europejskich.

W ostatnich latach w Klinice realizacja programu transplantacyjnego została znacząco zintensyfikowana, a liczba przeszczepień zwiększona do ok. 200 zabiegów rocznie, co było możliwe m. in. dzięki dużemu doświadczeniu zespołu medycznego. Utrzymanie aktywności ośrodka na takim poziomie i jego dalszy rozwój, mimo różnorodnych utrudnień, jest skomplikowanym i kosztownym przedsięwzięciem, dlatego zwracamy się z prośbą o życzliwość i wsparcie naszych działań.

Wyzwaniem dla Fundacji jest wspieranie bezpośredniej działalności Kliniki, której najpilniejsze potrzeby obejmują m. in. poprawę warunków hospitalizacji chorych oraz unowocześnienie i rozbudowę Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek.

Szczególnym wyzwaniem inwestycyjnym było utworzenie tzw. szpitala domowego, tj. usytuowanej w sąsiedztwie Kliniki bazy mieszkaniowej przeznaczonej dla pacjentów – rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku. Mogą oni z niego korzystać po opuszczeniu stanowisk transplantacyjnych, w czasie ich adaptacji do normalnego życia. Przebywanie w bezpośredniej bliskości Kliniki w pierwszym okresie po wypisaniu ze szpitala ułatwi ich staranne monitorowanie przez personel medyczny Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku i umożliwi w razie potrzeby bezzwłoczne wdrożenie potrzebnego leczenia, co docelowo pozwoli im na późniejsze pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. Z mieszkania mogą również korzystać pacjenci przyjeżdżający na wizyty kontrolne do przyklinicznej Poradni Transplantacji Szpiku.

Nie ma możliwości finansowania tego typu opieki nad pacjentami ze środków publicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia.


Z wyrazami szacunku
Zarząd Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku”

Wykonanie Mariusz Matyja